جوانی که پیر است

  • بی نام
  • سه شنبه ۱ تیر ۹۵
  • ۰۰:۰۷

از چرخـــــش روزگــــار،دگــــر سیــــــــــــرشــــدم

از روز و شـبـــــم خسـتـــــــه و دلــگیــــــر شـــــدم

مـــــرگ هـــــم نمیـــــگیــــــرد ســـــراغــــــی از مــــا

بــــه خیـــــالـــــش که جــــوانم،به خــــدا پـیـــــر شــــدم