زیبا...

  • بی نام
  • چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۹۷
  • ۰۱:۳۷

دکلمه خوانی خسرو شکیبایی
+ مهربانی را بیاموزیم

+ فرصت آینه ها در پشت در ماندست

+ روشنی را می شود در خانه مهمان کرد

+ می شود در عصر آهن آشنا تر شد

+ سایبان از بید مجنون ، روشنی از عشق

+ می شود جشنی فراهم کرد

+ می شود در معنی یک گل شناور شد

+ مهربانی را بیاموزیم

+ موسم نیلوفران در پشت در ماندست 

+ موسم نیلوفران یعنی باران هست

+ یعنی یک نفر آبیست

+ موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی

.

.

.

قسمتی که به نظرتون قشنگ بود رو بنویسید 

یک شعر و یک شاعر

  • بی نام
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷
  • ۰۰:۲۷

                                         

                                                  مباش در پی کتمان... که این گناه تو نیست                              که عشق می رسد از راه و دل به خواه تو نیست

                                                    به فکر مسند محکم تری از این ها باش                                              که عقل مصلحت اندیش تکیه گاه تو نیست

                                                    مباد گوش به اندرز عقل بسپاری                                                فنا طبیعت عشق است و اشتباه تو نیست

                                                   سیاه بخت تر از موی سر به زیر تو باد!                                  هر آن که کشته ی ابروی سر به راه تو نیست

                                                    سیاه لشگر مویت شکست خورده مباد!                                    نشان همدلی انگار در سپاه تو نیست

                                                      کشیده اند دل شهر را به بند و هنوز                                              خیال صلح در این خیل رو سیاه تو نیست

                                                    هزار صحبت ناگفته در نگاه من است                                       ولی دریغ که این شوق در نگاه تو نیست

علی رضا بدیع

بارید باران ، باران بارید

  • بی نام
  • چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۹۷
  • ۱۹:۱۱

می توان در قاب خیسِ پنجره
چِک چِکِ آوازِ باران را شنید
می توان دلتنگیِ یک ابر را
در بلورِ قطره ها بر شیشه دید
می توان لبریز شد از قطره ها
مهربان و بی ریا و ساده بود
می توان با واژه های تازه تر
مثلِ ابری شعر باران را سرود
می توان در زیر باران گام زد
لحظه های تازه ای آغاز کرد
پاک شد در چشمه های آسمان
زیرِ باران تا خدا پرواز کرد.

خدایی باران یکی از بهترین نعمت هاس

پ.ن: الان داره باران میباره