زیبا...

  • بی نام
  • چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۹۷
  • ۰۱:۳۷

دکلمه خوانی خسرو شکیبایی
+ مهربانی را بیاموزیم

+ فرصت آینه ها در پشت در ماندست

+ روشنی را می شود در خانه مهمان کرد

+ می شود در عصر آهن آشنا تر شد

+ سایبان از بید مجنون ، روشنی از عشق

+ می شود جشنی فراهم کرد

+ می شود در معنی یک گل شناور شد

+ مهربانی را بیاموزیم

+ موسم نیلوفران در پشت در ماندست 

+ موسم نیلوفران یعنی باران هست

+ یعنی یک نفر آبیست

+ موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی

.

.

.

قسمتی که به نظرتون قشنگ بود رو بنویسید